UV technik cz

Husova 242, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, internet: www.uv-technik.cz, e-mail: info@uv-technik.cz

UV lampa

Křemenná skla a UV filtry

Druhy křemenného skla
 • Bezozonové
 • Produkující ozon
 • Syntetické
Díly z křemenného skla
 • Trubice
 • Ponorné trubice
 • Křemenné skleněné desky
 • Křemenné skleněné filtry
 • Studená zrcadla
 • Převodní křemenné desky
Křemenné skleněné desky

V oblasti UV techniky se křemenné skleněné desky používají hlavně k odstínění prostoru mezi UV lampou a ozařovanou plochou a slouží při tom hlavně k oddělení rozdílných vzdušných proudů, nebo jako ochrana proti znečistění .
Křemenné skleněné desky mají dobrou UV a IR propustnost.
Křemenné skleněné desky lze vyrobit a nařezat, podle přání zákazníka, v nejrůznějších velikostech, Mají lehce zvlněný povrch a drobné trhlinky. Tento vzhled je způsoben výrobním procesem a nemá žádný vliv na kvalitu a funkci. Oboustraně broušené a tepelně leštěné desky jsou dodávány na objednávku jako zvláštní provedení.

Specifikace:

Míry: podle přání zákazníka až 500 x 500 mm
tlouštky: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 a 5,0 mm, typické jsou 3 mm
Tolerance: délka a šířka: ± 1mm, tlouštka: ± 0,3mm
Řezné hrany: skleněný řez,na přání roztavený (příplatek)
Bubliny: vakuový dutý prostor uzavřený křemenným sklem.
hraniční rozměry: průměr 1mm, délka 10mm, 10 bublin na desku.
Stopy po bublinách: prohlubně po bublinách na povrchu křemenného skla vzniklé prasknutím bubliny, které jsou zřetelně viditelné a způsobují optické nepravidelnosti.
hraniční rozměry: Žádná stopa nesmí mít hloubku větší než 0,6mm.
Opravovaná místa: zřetelně viditelné vady, způsobující optické nepravidelnosti na povrchu
křemenného skla
vzniklé prasknutím veklé bubliny.
Hraniční rozměry: Žádné opravované místo nesmí mít větší plochu než 5% povrchu na obou stranách; změna tlouštky křemenného skla nesmí být větší než 0,4mm.
Koeficient
roztažnosti:
5,5 x 10-7 m/m K
Tepelná vodivost: 1,46 W/m K
Měrná váha: 2,2 x 10³ kg/m³
Křemenná skla a UV filtry


Druhy křemenného skla
 • Bezozonové
 • Produkující ozon
 • Syntetické
Díly z křemenného skla
 • Trubice
 • Ponorné trubice
 • Křemenné skleněné desky
 • Křemenné skleněné filtry
 • Studená zrcadla
 • Převodní křemenné desky
Křemenné skleněné desky

V oblasti UV techniky se křemenné skleněné desky používají hlavně k odstínění prostoru mezi UV lampou a ozařovanou plochou a slouží při tom hlavně k oddělení rozdílných vzdušných proudů, nebo jako ochrana proti znečistění .
Křemenné skleněné desky mají dobrou UV a IR propustnost.
Křemenné skleněné desky lze vyrobit a nařezat, podle přání zákazníka, v nejrůznějších velikostech, Mají lehce zvlněný povrch a drobné trhlinky. Tento vzhled je způsoben výrobním procesem a nemá žádný vliv na kvalitu a funkci. Oboustraně broušené a tepelně leštěné desky jsou dodávány na objednávku jako zvláštní provedení.

Specifikace:

Míry: podle přání zákazníka až 500 x 500 mm
tlouštky: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 a 5,0 mm, typické jsou 3 mm
Tolerance: délka a šířka: ± 1mm, tlouštka: ± 0,3mm
Řezné hrany: skleněný řez,na přání roztavený (příplatek)
Bubliny: vakuový dutý prostor uzavřený křemenným sklem.
hraniční rozměry: průměr 1mm, délka 10mm, 10 bublin na desku.
Stopy po bublinách: prohlubně po bublinách na povrchu křemenného skla vzniklé prasknutím bubliny, které jsou zřetelně viditelné a způsobují optické nepravidelnosti.
hraniční rozměry: Žádná stopa nesmí mít hloubku větší než 0,6mm.
Opravovaná místa: zřetelně viditelné vady, způsobující optické nepravidelnosti na povrchu
křemenného skla
vzniklé prasknutím veklé bubliny.
Hraniční rozměry: Žádné opravované místo nesmí mít větší plochu než 5% povrchu na obou stranách; změna tlouštky křemenného skla nesmí být větší než 0,4mm.
Koeficient
roztažnosti:
5,5 x 10-7 m/m K
Tepelná vodivost: 1,46 W/m K
Měrná váha: 2,2 x 10³ kg/m³

webdesign (c) 2007 medianet