UV technik cz

Husova 242, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, internet: www.uv-technik.cz, e-mail: info@uv-technik.cz

UV lampa

IR - zářiče : středněvlnné

IR zářiče středněvlnné

Pro výběr IR zářiče můžete použít tento formulář.

Konstrukce: Typové označení

08_IR_provedeni.png

Středněvlnný infračervený zářič se zlatým reflektorem s dvojitou křemennou trubicí:
IR_stred_1.png

Technické údaje:

Rozměr(formát)trubice: mm
Pracovní poloha: vodorovná, svislá, libovolná
Výkon: W
Napětí: V
Celková délka Lc: mm
Vytápěná délka Lv: mm
Nevytápěný konec: mm
Strana připojení Ln1: mm
Nevytápěný konec: mm
Strana protilehlá Ln2: mm
Připojení: jednostranné nebo dvoustranné
Teplota spirály: 900°C při dodržení uvedených podmínek
Izolace přívodních vodičů:


IR_Stredne_2.png


Pokud se jedná o jiný typ zářiče (IRK, IRL jednotrubicový, bez zlatého reflektoru atd.) použijte jen údaje, které jsou nutné.

Středněvlnné dvojtrubicové infračervené zářiče

Středněvlnné infračervené zářiče s maximální emisí mezi 2,0 a 3,6 μm jsou zhotoveny z vysoce čistého křemene podle přesně stanovených výrobních postupů s následujícími vlastnostmi:

 • Ideální reflexe díky protilehlému zlatému reflektoru
 • Nejvyšší vyzařovaná energie na nejmenším prostoru
 • Velmi dobrý stupeň účinnosti zářiče díky malým konvekčním ztrátám

Oproti zářičům s normální eliptickou geometrií vyznačují se naše zářiče ještě jednou:

 • Dobrou směrovou účinností záření při velmi malém stranovém vyzařování díky danému profilu s kruhovým průřezem.
 • Minimální delkové roztažnosti díky zdvojenému trubkovému průřezu, a tím citlivosti na střídání teplot.

Středněvlnné infračervené zářiče jsou složeny z křemenného skla, s nebo bez protilehlého reflexivního povlaku ze zlata a uvnitř umístěné topné spirály.

Přednosti:
 • Vysoký vyzařovací výkon na malém prostoru
 • Dobrý stupeň účinnosti zářiče
 • Výhodný energetický podíl / při velmi malém stranovém vyzařování díky danému profilu s kruhovým pruřezem.
 • Obzvlášť dobrá směrová účinnost díky integroanému reflekxnímu povlaku
 • Vyrobitelná každá délka až do 3m
 • Dobrá mechanická stabilita díky zdvojenému kruhovému průřezu
Použití:
 • Zdvojený kruhový průřez
  8,5 mm x 17 mm v délkách od 300 do 2000 mm s nebo bez protilehlého pozlacení
  11 mm x 22 mm v délkách od 300 do 2000 mm s nebo bez protilehlého pozlacení
  15 mm x 30 mm v délkách od 300 do 3000 mm s nebo bez protilehlého pozlacení
  Jiné délky mohou být zhotoveny na základě poptávky.
 • Teplota zářiče
  Topná spirála středněvlnného zdvojeného infračerveného zářiče je zhotovená na teplotu 850 stupňů Celsia. Na přání zákazníka je možné zhotovit i jiné topné spirály od 700 do 1000 stupňů Celsia. Výkon obnáší cca. 25 W/cm délky zářiče. Emisní maximum leží u středněvlných zdvojených kruhových infračervených zářičů od 2,0 do 3,6 μm.
 • Provozní použití
  Středněvlnné zdvojené infračervené zářiče ze standartního programu jsou vhodné jen do vodorovného nasazení. Na základě poptávky mohou být infračervené zářiče zhotoveny pro svislý provoz až do maximální délky 1000 mm.
Výrobní program

V tabulce jsou uvedeny standardní zářiče. Celková délka zdvojeného infračerveného zářiče se skládá z vytápěné a nevytápěné části. Nevytápěná část bývá zpravidla 50 mm.

Životnost může být 1 až 5 let a je závislá na provozní době, teplotě spirály a povrchovém stupni znečištění křemenné trubice.

Není-li jinak dohodnuto, činí délka izolovaných poniklovaných vodičů 500mm. Izolace připojovacích vodičů se skládá ze silikonu prostých, sklohedvábnou izolací izolovaných, poniklovaných vodičů s trvalou telotní odolností 400 stupňů Celsia. Na přání je možné použít PTFE izolované niklové vodiče s trvalou teplotní odolností 220 stupňů Celsia bez navýšení ceny.

Montáž

Upevnění středněvlnného zdvojeného infračerveného zářiče se provádí svorkovými a pérovými držáky, které odpovídají celikosti zářičů. U následujících celkových délek zářičů se doporučuje nasazení střední podpěry.

Rozměr Celková délka
8,5 x 17 mm od 1000 mm
11 x 22 mm od 1500 mm
15 x 30 mm od 2000 mm

Při montáži zářiče je třeba dbát na to, aby byl mezi bezpečnostním úhelníkem a keramickou koncovkou odstup cca. 1 mm.

Středněvlnných zdvojených infračervených zářičů se dotýkejte jen v rukavicích, protože alkalické zbytky na skleněném povrchu vedou ke zničení křemeného skla a tim k předčasnému výpadku zářiče. Doporučuje se před prvním nasazením očistit povrch zářiče čistým alkoholem.

Při zapojování připojovacích vodičů je nutno dbát příslušných norem. -je třeba především dbát na to, aby připojovací vodiče nevedly přes ostré plechy a rohy a aby nebyly vystaveny přímému infračervenému záření.

Údržba

Životnost a intenzita záření středněvlnných zdvojených nfračervených zářičů je ovlivňována stupňem znečištění povrchové křemenne plochy.
Doporučujeme zářiče čistit v pravidelných intervalech vhodnými materiály. V závislosti na použití (prášková úprava povrchů - nebo sušící tunely) mohou se čistící intervaly pohybovat od 1 měsíce až po 1 rok.

Nedoporučuje se zářiče při čištění vyjímat. Po prvním nasazení zářiče, ztrácí topná spirála pružnost, která drží.

Montážní doporučení pro středněvlnné a krátkovlnné infračervené zářiče:
 1. IR zářiče montovat bez napětí
 2. U IR zářičů o celkové délce přes 1600 mm doporučujeme dodatečné upevnění střední podpěry.
 3. Svorkové držáky, které jsou opatřeny křídlovou maticí a šroubem s plochou hlavou, se montují tam, kde jsou připojovací vodiče. Díky křídlové matici a šroubu s plochou hlavou je možná fixace zářiče.
 4. Na protilehlé straně se montují pérové držáky. Dbát na to, že u IR-zářičů o celkové délce přes 1600 mm doporučujeme montáž střední podpěry.
 5. Kabelové průchodky skrz těleso nebo plechové stěny mají být provedeny bezpodmínečně keramickými průchodkami, jinak je nebezpečí poškození kabelu velmi vysoké.
 6. Více kabelů by se nemělo nikdy vést kabelovým svazkem. Vlastní oteplení vodičů by mohlo vést ke vznícení kabelového svazku a ke zkratu.
 7. Používat jen silikonu prosté materiály.
 8. IR - zářiče pro svislý provoz jsou dílensky speciálně zpracovány a k tomuto účelu konstruovány. Při objednávce nových nebo náhradních zářičů je nutné toto bezpodmínečně uvést.
  IR - zářiče, které jsou konstruovány jen pro vodorovný provoz, nejsou pro svislý provoz použitelné.
 9. Nedotýkat se povrchu zářiče holýma rukama. Montovat zářiče prosté tuku a oleje.

Trvalá teplotní odolnost udává maximální okolní teplotu koncového vodiče bez působení tepelného záření. Průřez připojovacího vodiče se řídí podle proudového zatížení a okolní teploty připojovacího vodiče při nasazení. Není-li při objednávce udaná žádná okolní teplota, jsou připojovací vodiče dodány se sklohedvábnou izolací a poniklovaných vodičů s trvalou teplotní odolností 350 stupňů Celsia a při PTFE vodiče do 220 stupňů Celsia. Na přání je možné za příplatek osadit zářiče také jinými průřezy s textilní izolací nebo holými poniklovanými vodiči.
Při sklohedvábné izolaci izolovaných poniklovaných vodičů dochází při teplotě přes 250 stupňů Celsia k zabarvení izolace, která nema žádný vliv na izolační vlastnosti a mechanickou stabilitu vodičů, pokud je teplota pos 400 stupňů Celsia.

V tabulce udané výkony jsou normální hodnoty, které podle VDE 700 mohou být pře- nebo podkročeny (-5%, +10%)

IR - zářiče : středněvlnné


IR zářiče středněvlnné

Pro výběr IR zářiče můžete použít tento formulář.

Konstrukce: Typové označení

08_IR_provedeni.png

Středněvlnný infračervený zářič se zlatým reflektorem s dvojitou křemennou trubicí:
IR_stred_1.png

Technické údaje:

Rozměr(formát)trubice: mm
Pracovní poloha: vodorovná, svislá, libovolná
Výkon: W
Napětí: V
Celková délka Lc: mm
Vytápěná délka Lv: mm
Nevytápěný konec: mm
Strana připojení Ln1: mm
Nevytápěný konec: mm
Strana protilehlá Ln2: mm
Připojení: jednostranné nebo dvoustranné
Teplota spirály: 900°C při dodržení uvedených podmínek
Izolace přívodních vodičů:


IR_Stredne_2.png


Pokud se jedná o jiný typ zářiče (IRK, IRL jednotrubicový, bez zlatého reflektoru atd.) použijte jen údaje, které jsou nutné.

Středněvlnné dvojtrubicové infračervené zářiče

Středněvlnné infračervené zářiče s maximální emisí mezi 2,0 a 3,6 μm jsou zhotoveny z vysoce čistého křemene podle přesně stanovených výrobních postupů s následujícími vlastnostmi:

 • Ideální reflexe díky protilehlému zlatému reflektoru
 • Nejvyšší vyzařovaná energie na nejmenším prostoru
 • Velmi dobrý stupeň účinnosti zářiče díky malým konvekčním ztrátám

Oproti zářičům s normální eliptickou geometrií vyznačují se naše zářiče ještě jednou:

 • Dobrou směrovou účinností záření při velmi malém stranovém vyzařování díky danému profilu s kruhovým průřezem.
 • Minimální delkové roztažnosti díky zdvojenému trubkovému průřezu, a tím citlivosti na střídání teplot.

Středněvlnné infračervené zářiče jsou složeny z křemenného skla, s nebo bez protilehlého reflexivního povlaku ze zlata a uvnitř umístěné topné spirály.

Přednosti:
 • Vysoký vyzařovací výkon na malém prostoru
 • Dobrý stupeň účinnosti zářiče
 • Výhodný energetický podíl / při velmi malém stranovém vyzařování díky danému profilu s kruhovým pruřezem.
 • Obzvlášť dobrá směrová účinnost díky integroanému reflekxnímu povlaku
 • Vyrobitelná každá délka až do 3m
 • Dobrá mechanická stabilita díky zdvojenému kruhovému průřezu
Použití:
 • Zdvojený kruhový průřez
  8,5 mm x 17 mm v délkách od 300 do 2000 mm s nebo bez protilehlého pozlacení
  11 mm x 22 mm v délkách od 300 do 2000 mm s nebo bez protilehlého pozlacení
  15 mm x 30 mm v délkách od 300 do 3000 mm s nebo bez protilehlého pozlacení
  Jiné délky mohou být zhotoveny na základě poptávky.
 • Teplota zářiče
  Topná spirála středněvlnného zdvojeného infračerveného zářiče je zhotovená na teplotu 850 stupňů Celsia. Na přání zákazníka je možné zhotovit i jiné topné spirály od 700 do 1000 stupňů Celsia. Výkon obnáší cca. 25 W/cm délky zářiče. Emisní maximum leží u středněvlných zdvojených kruhových infračervených zářičů od 2,0 do 3,6 μm.
 • Provozní použití
  Středněvlnné zdvojené infračervené zářiče ze standartního programu jsou vhodné jen do vodorovného nasazení. Na základě poptávky mohou být infračervené zářiče zhotoveny pro svislý provoz až do maximální délky 1000 mm.
Výrobní program

V tabulce jsou uvedeny standardní zářiče. Celková délka zdvojeného infračerveného zářiče se skládá z vytápěné a nevytápěné části. Nevytápěná část bývá zpravidla 50 mm.

Životnost může být 1 až 5 let a je závislá na provozní době, teplotě spirály a povrchovém stupni znečištění křemenné trubice.

Není-li jinak dohodnuto, činí délka izolovaných poniklovaných vodičů 500mm. Izolace připojovacích vodičů se skládá ze silikonu prostých, sklohedvábnou izolací izolovaných, poniklovaných vodičů s trvalou telotní odolností 400 stupňů Celsia. Na přání je možné použít PTFE izolované niklové vodiče s trvalou teplotní odolností 220 stupňů Celsia bez navýšení ceny.

Montáž

Upevnění středněvlnného zdvojeného infračerveného zářiče se provádí svorkovými a pérovými držáky, které odpovídají celikosti zářičů. U následujících celkových délek zářičů se doporučuje nasazení střední podpěry.

Rozměr Celková délka
8,5 x 17 mm od 1000 mm
11 x 22 mm od 1500 mm
15 x 30 mm od 2000 mm

Při montáži zářiče je třeba dbát na to, aby byl mezi bezpečnostním úhelníkem a keramickou koncovkou odstup cca. 1 mm.

Středněvlnných zdvojených infračervených zářičů se dotýkejte jen v rukavicích, protože alkalické zbytky na skleněném povrchu vedou ke zničení křemeného skla a tim k předčasnému výpadku zářiče. Doporučuje se před prvním nasazením očistit povrch zářiče čistým alkoholem.

Při zapojování připojovacích vodičů je nutno dbát příslušných norem. -je třeba především dbát na to, aby připojovací vodiče nevedly přes ostré plechy a rohy a aby nebyly vystaveny přímému infračervenému záření.

Údržba

Životnost a intenzita záření středněvlnných zdvojených nfračervených zářičů je ovlivňována stupňem znečištění povrchové křemenne plochy.
Doporučujeme zářiče čistit v pravidelných intervalech vhodnými materiály. V závislosti na použití (prášková úprava povrchů - nebo sušící tunely) mohou se čistící intervaly pohybovat od 1 měsíce až po 1 rok.

Nedoporučuje se zářiče při čištění vyjímat. Po prvním nasazení zářiče, ztrácí topná spirála pružnost, která drží.

Montážní doporučení pro středněvlnné a krátkovlnné infračervené zářiče:
 1. IR zářiče montovat bez napětí
 2. U IR zářičů o celkové délce přes 1600 mm doporučujeme dodatečné upevnění střední podpěry.
 3. Svorkové držáky, které jsou opatřeny křídlovou maticí a šroubem s plochou hlavou, se montují tam, kde jsou připojovací vodiče. Díky křídlové matici a šroubu s plochou hlavou je možná fixace zářiče.
 4. Na protilehlé straně se montují pérové držáky. Dbát na to, že u IR-zářičů o celkové délce přes 1600 mm doporučujeme montáž střední podpěry.
 5. Kabelové průchodky skrz těleso nebo plechové stěny mají být provedeny bezpodmínečně keramickými průchodkami, jinak je nebezpečí poškození kabelu velmi vysoké.
 6. Více kabelů by se nemělo nikdy vést kabelovým svazkem. Vlastní oteplení vodičů by mohlo vést ke vznícení kabelového svazku a ke zkratu.
 7. Používat jen silikonu prosté materiály.
 8. IR - zářiče pro svislý provoz jsou dílensky speciálně zpracovány a k tomuto účelu konstruovány. Při objednávce nových nebo náhradních zářičů je nutné toto bezpodmínečně uvést.
  IR - zářiče, které jsou konstruovány jen pro vodorovný provoz, nejsou pro svislý provoz použitelné.
 9. Nedotýkat se povrchu zářiče holýma rukama. Montovat zářiče prosté tuku a oleje.

Trvalá teplotní odolnost udává maximální okolní teplotu koncového vodiče bez působení tepelného záření. Průřez připojovacího vodiče se řídí podle proudového zatížení a okolní teploty připojovacího vodiče při nasazení. Není-li při objednávce udaná žádná okolní teplota, jsou připojovací vodiče dodány se sklohedvábnou izolací a poniklovaných vodičů s trvalou teplotní odolností 350 stupňů Celsia a při PTFE vodiče do 220 stupňů Celsia. Na přání je možné za příplatek osadit zářiče také jinými průřezy s textilní izolací nebo holými poniklovanými vodiči.
Při sklohedvábné izolaci izolovaných poniklovaných vodičů dochází při teplotě přes 250 stupňů Celsia k zabarvení izolace, která nema žádný vliv na izolační vlastnosti a mechanickou stabilitu vodičů, pokud je teplota pos 400 stupňů Celsia.

V tabulce udané výkony jsou normální hodnoty, které podle VDE 700 mohou být pře- nebo podkročeny (-5%, +10%)


webdesign (c) 2007 medianet