UV technik cz

Husova 242, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, internet: www.uv-technik.cz, e-mail: info@uv-technik.cz

UV lampa

UVM-QSO

UVM-QSO

Konstrukce sensoru
07b_UVM-QSO.png
1 Průchozí otvor pro upevňovací šroub
2 Držák UV-Senzoru z umělé hmoty odolný vysoké teplotě
3 Trubička z ušlechtilé ocele s integrovanou tyčinkou z vysoce čistého křemene
4 Okénko pro vstup UV záření cca. 50 mm dlouhé
5 UV-Sensor se selektivní vlnovou citlivostí
6 Vyhodnocovací elektronika
7 M 2.5 x 6 šroub pro upevnění trubičky z ušlechtilé ocele
8 Pružina z ušlechtilé ocele pro předpružení křemenné tyčinky do zalícování

Technická data
Oblasti citlivosti 200 mW/cm˛ nebo 2000 mW/cm˛
Měřící vzdálenost ca. 20 ....100 mm
Max. dovolená intenzita 10.000 mW/cm˛ pro max. 10 min
30.000 mW/cm˛ pro max. 10 s
UV-citlivost slepý vůči denímu světlu (vyjma UV-VIS senzoru)
UV-měřící rozsah Vlnový rozsah Maximum
UV 220..350nm 280nm
UV-C 220..290nm 270nm
UV-B 265..325nm 295nm
UV-A 315..395nm 340nm
UV-VIS 385..430nm 405nm
Napájení externí s DC 24V, 5mA
(může být provozován v rozsahu 15 - 30V, (je však třeba zohlednit posun nuly)
Rozměry (ŠxVxH) cca. 45 x 45 x 32 mm; ochranná trubička křemenné tyčinky pr. 8 mm
Váha ca. 200 g
Teplotní rozsah 15°C...50°C (trvalý provoz)
Materiál tělesa eloxovaný hliník, ochranná trubička - ušlechtilá ocel, měřící tyčinka - křemenné sklo
Připojení kabelu:
Barva Funkce Pozor
Černá Pracovní 0(V) napájení Nikdy nespojovat s PE nebo se stíněním
Bílá 24V max. 5 mA Výkyvy napětí posouvají nulu (±1V
==> ca. ±0.005V)
Hnědá Virtuální pracovní 0(V)
(ca. 3.1V proti pracovní 0 napájení)
Nikdy nespojovat s pracovní 0
napájení. Pro diferenciální ADCvstup.
Modrá Měřící signal s 0-10 V UV-vztaženo
proporcionálně na virtuální pracovní 0
max. 2 mA
Měření proti pracovní 0 napájení je
možné (posun naměřených hodnot
vzhledem k virtuální 0 !)

Mechanické rozměry a motážní pokyny:

07b_merici_UVM-QSO.png

1 Upevňovací otvory
2 M12 standartní připojení sensoru
3 M 2.5 x 6 zajišťovací šroub s vnitřním imbusem SW 1.3 pro zajištění trubičky z ušlechtilé ocele
Pozor: Při otevření držet pevně jednou rukou trubičku z ušlechtilé ocele, protože je předpružena pružinou
4 Upevnění víčka s M3x16 šrouby se zapuštěnou hlavou
5 Trubička z ušlechtilé ocele

Montáž senzoru:

Senzor by měl být pokud možno zabudován tak, aby měřící otvor v trubičce z ušlechtilé ocele byl přímo ozářen zářičem, přednostně v blízkosti Vašeho produktu (Pozor: věnujte pozornost vytvořenému stínu), např. paralelně k hraně reflektoru pod zářič nebo těsně vedle vytvrzovaného předmětu.
Další možnost, ale ne ideální, je zabudování nad zářič, díky otvoru přímo v reflektoru. Toto umístění není ideální proto, že znečistění zářiče na jeho spodní straně nebo znečistění reflektoru není v tomto případě monitorováno. Minimální vzdálenost mezi zářičem a měřícím otvorem nesmí být menší než 20mm!
Důležité je aby vlastní tělěso senzoru po zabudování nebylo zahřáto na vyšší teplotu než 60°C, obzvlášť je důležité zabránit přímému ozáření, např. zakrytováním a chlazením.
Pro přesné nasměrování měřícího otvoru lze ochranou trubičku z ušlechtilé ocele otáčet (povolit zajišťovací imbus šroub). (Pozor při povolení držet pevně jednou rukou trubičku z ušlechtilé ocele, protože je předpružena pružinou a byla by z tělesa vytlačena).

Nastavení zesílení UVM-QSO:

Citlivost senzoru se dá nastavit díky DIP-spínači na realné ozařovací poměry, pro dosažení dostatečného výstupního
signálu. Nastavení je třeba zvolit tak, aby při maximálním ozáření (např. zářič pracuje s max. výkonem) bylo dosaženo co
možná nejvyššího výstupního napětí, např. mezi 5 a 9V.
Proto je signál dostatečně silný, aby se pohyboval mino oblast rušení a poruch a dává ještě prostor pro 10% přetížení.
07b_zesileni.png

DIP-spínač vyp. / zap.
DIP 2: žádná funkce
SJ5, SJ4 und SJ2: žádná funkce
SJ6 musí být vždy použit
07b_spinace.png
Vlnové délky různých UV-senzorů
UV-měřící rozsah Vlnový rozsah Maximum
UV 220..350nm 280nm
UV-C 220..290nm 270nm
UV-B 265..325nm 295nm
UV-A 315..395nm 340nm
UV-VIS 385..430nm 405nm
07b_merici_uvm.png

UVM-QSO


UVM-QSO

Konstrukce sensoru
07b_UVM-QSO.png
1 Průchozí otvor pro upevňovací šroub
2 Držák UV-Senzoru z umělé hmoty odolný vysoké teplotě
3 Trubička z ušlechtilé ocele s integrovanou tyčinkou z vysoce čistého křemene
4 Okénko pro vstup UV záření cca. 50 mm dlouhé
5 UV-Sensor se selektivní vlnovou citlivostí
6 Vyhodnocovací elektronika
7 M 2.5 x 6 šroub pro upevnění trubičky z ušlechtilé ocele
8 Pružina z ušlechtilé ocele pro předpružení křemenné tyčinky do zalícování

Technická data
Oblasti citlivosti 200 mW/cm˛ nebo 2000 mW/cm˛
Měřící vzdálenost ca. 20 ....100 mm
Max. dovolená intenzita 10.000 mW/cm˛ pro max. 10 min
30.000 mW/cm˛ pro max. 10 s
UV-citlivost slepý vůči denímu světlu (vyjma UV-VIS senzoru)
UV-měřící rozsah Vlnový rozsah Maximum
UV 220..350nm 280nm
UV-C 220..290nm 270nm
UV-B 265..325nm 295nm
UV-A 315..395nm 340nm
UV-VIS 385..430nm 405nm
Napájení externí s DC 24V, 5mA
(může být provozován v rozsahu 15 - 30V, (je však třeba zohlednit posun nuly)
Rozměry (ŠxVxH) cca. 45 x 45 x 32 mm; ochranná trubička křemenné tyčinky pr. 8 mm
Váha ca. 200 g
Teplotní rozsah 15°C...50°C (trvalý provoz)
Materiál tělesa eloxovaný hliník, ochranná trubička - ušlechtilá ocel, měřící tyčinka - křemenné sklo
Připojení kabelu:
Barva Funkce Pozor
Černá Pracovní 0(V) napájení Nikdy nespojovat s PE nebo se stíněním
Bílá 24V max. 5 mA Výkyvy napětí posouvají nulu (±1V
==> ca. ±0.005V)
Hnědá Virtuální pracovní 0(V)
(ca. 3.1V proti pracovní 0 napájení)
Nikdy nespojovat s pracovní 0
napájení. Pro diferenciální ADCvstup.
Modrá Měřící signal s 0-10 V UV-vztaženo
proporcionálně na virtuální pracovní 0
max. 2 mA
Měření proti pracovní 0 napájení je
možné (posun naměřených hodnot
vzhledem k virtuální 0 !)

Mechanické rozměry a motážní pokyny:

07b_merici_UVM-QSO.png

1 Upevňovací otvory
2 M12 standartní připojení sensoru
3 M 2.5 x 6 zajišťovací šroub s vnitřním imbusem SW 1.3 pro zajištění trubičky z ušlechtilé ocele
Pozor: Při otevření držet pevně jednou rukou trubičku z ušlechtilé ocele, protože je předpružena pružinou
4 Upevnění víčka s M3x16 šrouby se zapuštěnou hlavou
5 Trubička z ušlechtilé ocele

Montáž senzoru:

Senzor by měl být pokud možno zabudován tak, aby měřící otvor v trubičce z ušlechtilé ocele byl přímo ozářen zářičem, přednostně v blízkosti Vašeho produktu (Pozor: věnujte pozornost vytvořenému stínu), např. paralelně k hraně reflektoru pod zářič nebo těsně vedle vytvrzovaného předmětu.
Další možnost, ale ne ideální, je zabudování nad zářič, díky otvoru přímo v reflektoru. Toto umístění není ideální proto, že znečistění zářiče na jeho spodní straně nebo znečistění reflektoru není v tomto případě monitorováno. Minimální vzdálenost mezi zářičem a měřícím otvorem nesmí být menší než 20mm!
Důležité je aby vlastní tělěso senzoru po zabudování nebylo zahřáto na vyšší teplotu než 60°C, obzvlášť je důležité zabránit přímému ozáření, např. zakrytováním a chlazením.
Pro přesné nasměrování měřícího otvoru lze ochranou trubičku z ušlechtilé ocele otáčet (povolit zajišťovací imbus šroub). (Pozor při povolení držet pevně jednou rukou trubičku z ušlechtilé ocele, protože je předpružena pružinou a byla by z tělesa vytlačena).

Nastavení zesílení UVM-QSO:

Citlivost senzoru se dá nastavit díky DIP-spínači na realné ozařovací poměry, pro dosažení dostatečného výstupního
signálu. Nastavení je třeba zvolit tak, aby při maximálním ozáření (např. zářič pracuje s max. výkonem) bylo dosaženo co
možná nejvyššího výstupního napětí, např. mezi 5 a 9V.
Proto je signál dostatečně silný, aby se pohyboval mino oblast rušení a poruch a dává ještě prostor pro 10% přetížení.
07b_zesileni.png

DIP-spínač vyp. / zap.
DIP 2: žádná funkce
SJ5, SJ4 und SJ2: žádná funkce
SJ6 musí být vždy použit
07b_spinace.png
Vlnové délky různých UV-senzorů
UV-měřící rozsah Vlnový rozsah Maximum
UV 220..350nm 280nm
UV-C 220..290nm 270nm
UV-B 265..325nm 295nm
UV-A 315..395nm 340nm
UV-VIS 385..430nm 405nm
07b_merici_uvm.png

webdesign (c) 2007 medianet