UV technik cz

Husova 242, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, internet: www.uv-technik.cz, e-mail: info@uv-technik.cz

UV lampa

UV- integrátor s teplotním štítem

UV- integrátor s teplotním štítem

Výrobce : uv -technik meyer gmbh

Tento přístroj se používá pro kontrolu výkonu zářiče(ů) UV sušek s pásovým dopravníkem a sítotiskových osvětlovacích zařízení.
Přístroj by měl být výrobcem jednou ročně nově kalibrován.
Zařízení je na rubu zapečetěno a obdrží nový testovací štítek s datumem.

Měřící zařízení:
Zdroj UV- záření 1kW
UV - integrátor: měřící vzdálenost 35 cm, 10 vteřin

07b_merici_uv_integrator.jpg
Obr. 1 Pohled na přední stranu
1. Všeobecně
Touto UV/ integrační jednotkou jste získali vysoce kvalitní měřicí přístroj k určení UV/výkonu.Prosím,
pročtěte si starostlivě návod na použití a dbejte jeho pokynů. Na základě tohoto návodu k použití se
důvěrně seznamte se správných používáním jakož i bezpečnostními pokyny.
2. Popis přístroje
UV-integrátor slouží k měření UV-výkonu osvětlovacích zařízení. Na zadní straně se nacházející měřící sonda zachycuje UV-záření v rozsahu spektra mezi 300 - 410 nm. Na LCD ukazateli se dá naměřená hodnota přímo přečíst v milijoulech na čtvereční centimetr (mJ/cm²)

UV-integrátor je napájen lithiovou baterií o napětí 3,6V, která se nachází uvnitř přístroje. Díky použití zvláštního, energii spořícího zapojení, vydrží baterie cca. 10 000 provozních hodin. Speciální skleněné filtry absorbují viditelné a infračervené záření tak, že je měřen jen požadovaný rozsah spektra.

Upozornění:
Nikdy se nedívat přímo nebo nepřímo do (odráženého ) UV záření. Veškeré části těla chránit před UV zářením.
Dbejte na to, aby byla průběžná výška u UV-sušících zařízení dostatečná!
Dbejte na to, že teplota tělesa smí krátkodobě činit maximálně 70°C !

3. Oblasti použití
UV-integrátor slouží k určení UV-výkonu. Díky ploché kostrukci je tento měřící přístroj zvlášť vhodný
k měření výkonu průběžného osvětlení s malou průběžnou výškou.

Oblasti použití jsou např.
 • UV-průběžné sušící tunely
 • Deskové osvětlování
 • Průběžné osvětlování
 • Kopírovací přístroje
4. Obsluha
Při provádění měření postupujte takto:
 • UV-integrátor zapněte kolébkovým vypínačem. Na LCD-ukazateli se objeví nula.
 • Měřící přístroj položit pod zdroj UV-záření a nechat uběhnout osvětlovací čas, případně
  UV-integrátor položit na dopravník UV-sušky a nechat jej projet. (UV-sondu - zadní strana přístroje - nastavit ke zdroji UV záření).
 • Po expozici se objeví na displeji naměřená hodnota - např. 550 mJ/cm².
 • Měřící přístroj opět vypnete pomocí kolébkového vypínače nebo jej díky vypnutí a opětovnému
  zapnutí vynulujete.
5. Kalibrace
Protože všechny elektrické části zvl. světelný senzor podléhají procesu stárnutí, doporučujeme podle používání, přibližně jednou ročně, nové nastavení v naší firmě. Po výměně baterie by měl být integrátor rovněž znovu nastaven.
6. Technická data
Ukazatel: 6 - místný digitální LCD ukazatel
0 - 999999
Měřící rozsah: 0 - 5000 mJ/cm
Velikost: Ř 140 mm, tl. 13 mm
Váha: 500 g
Provozní teplota: 0 - 70°C
Zdroj proudu: 3,6 V baterie
Provozní životnost: cca. 10.000 hodin
Měřící rozsah spektra: 250 - 410 nm max. 365 nm
Pouzdro: hliník, víko z ušlechtilé oceli


7. Příslušenství:
Pro oboustranné kontinuální sušičky je k dostání dodatečné transportní těleso (č.zb. 059.065). Teplotní štít zabraňuje příliš vysokému ohřátí UV integrátoru. Současně překlenuje transportní těleso přerušení v transportním systému tak, že je zaručen bezpečný průchod UV integrátoru.
8. Vědecké hodnoty:
Viditelné světlo je jen malá část elektromagnetického záření. Krátkovlnné ještě viditelné světlo je námi pociťováno jako fialové. Stane-li se vlnová délka ještě kratší, nemůže záření již vidět, nacházíme se v oblasti ultrafialového-záření (rozmezí vlnové délky asi 100-300 nm).
Rozlišujeme toto UV- záření:
UV-A 315 - 380 nm
UV-B 280 - 315 nm
UV-C 100 - 280 nm
UV záření se dnes vyrábí převážně rtuťovými výbojkami. Tyto výbojky vyrábí vedle žádoucího UV záření však také infračervené jakož i viditelné světlo.
Další otázky Vám rádi zodpovíme.
9. Záruka
Přebíráme za tento přístroj záruku jeden roky od data prodeje.
Záruka se přebírá za materiál a chyby při výrobě a obsahuje jak jednotlivé díly tak i pracovní mzdu.
V případě závady,se prosím obraťte, s úplně vyplněným záručním listem přímo na nás.
Záruka propadá při neodborném používání přístroje, nebo jsou-li na přístroje provedeny neoprávněné zásahy.

UV- integrátor s teplotním štítem


UV- integrátor s teplotním štítem

Výrobce : uv -technik meyer gmbh

Tento přístroj se používá pro kontrolu výkonu zářiče(ů) UV sušek s pásovým dopravníkem a sítotiskových osvětlovacích zařízení.
Přístroj by měl být výrobcem jednou ročně nově kalibrován.
Zařízení je na rubu zapečetěno a obdrží nový testovací štítek s datumem.

Měřící zařízení:
Zdroj UV- záření 1kW
UV - integrátor: měřící vzdálenost 35 cm, 10 vteřin

07b_merici_uv_integrator.jpg
Obr. 1 Pohled na přední stranu
1. Všeobecně
Touto UV/ integrační jednotkou jste získali vysoce kvalitní měřicí přístroj k určení UV/výkonu.Prosím,
pročtěte si starostlivě návod na použití a dbejte jeho pokynů. Na základě tohoto návodu k použití se
důvěrně seznamte se správných používáním jakož i bezpečnostními pokyny.
2. Popis přístroje
UV-integrátor slouží k měření UV-výkonu osvětlovacích zařízení. Na zadní straně se nacházející měřící sonda zachycuje UV-záření v rozsahu spektra mezi 300 - 410 nm. Na LCD ukazateli se dá naměřená hodnota přímo přečíst v milijoulech na čtvereční centimetr (mJ/cm²)

UV-integrátor je napájen lithiovou baterií o napětí 3,6V, která se nachází uvnitř přístroje. Díky použití zvláštního, energii spořícího zapojení, vydrží baterie cca. 10 000 provozních hodin. Speciální skleněné filtry absorbují viditelné a infračervené záření tak, že je měřen jen požadovaný rozsah spektra.

Upozornění:
Nikdy se nedívat přímo nebo nepřímo do (odráženého ) UV záření. Veškeré části těla chránit před UV zářením.
Dbejte na to, aby byla průběžná výška u UV-sušících zařízení dostatečná!
Dbejte na to, že teplota tělesa smí krátkodobě činit maximálně 70°C !

3. Oblasti použití
UV-integrátor slouží k určení UV-výkonu. Díky ploché kostrukci je tento měřící přístroj zvlášť vhodný
k měření výkonu průběžného osvětlení s malou průběžnou výškou.

Oblasti použití jsou např.
 • UV-průběžné sušící tunely
 • Deskové osvětlování
 • Průběžné osvětlování
 • Kopírovací přístroje
4. Obsluha
Při provádění měření postupujte takto:
 • UV-integrátor zapněte kolébkovým vypínačem. Na LCD-ukazateli se objeví nula.
 • Měřící přístroj položit pod zdroj UV-záření a nechat uběhnout osvětlovací čas, případně
  UV-integrátor položit na dopravník UV-sušky a nechat jej projet. (UV-sondu - zadní strana přístroje - nastavit ke zdroji UV záření).
 • Po expozici se objeví na displeji naměřená hodnota - např. 550 mJ/cm².
 • Měřící přístroj opět vypnete pomocí kolébkového vypínače nebo jej díky vypnutí a opětovnému
  zapnutí vynulujete.
5. Kalibrace
Protože všechny elektrické části zvl. světelný senzor podléhají procesu stárnutí, doporučujeme podle používání, přibližně jednou ročně, nové nastavení v naší firmě. Po výměně baterie by měl být integrátor rovněž znovu nastaven.
6. Technická data
Ukazatel: 6 - místný digitální LCD ukazatel
0 - 999999
Měřící rozsah: 0 - 5000 mJ/cm
Velikost: Ř 140 mm, tl. 13 mm
Váha: 500 g
Provozní teplota: 0 - 70°C
Zdroj proudu: 3,6 V baterie
Provozní životnost: cca. 10.000 hodin
Měřící rozsah spektra: 250 - 410 nm max. 365 nm
Pouzdro: hliník, víko z ušlechtilé oceli


7. Příslušenství:
Pro oboustranné kontinuální sušičky je k dostání dodatečné transportní těleso (č.zb. 059.065). Teplotní štít zabraňuje příliš vysokému ohřátí UV integrátoru. Současně překlenuje transportní těleso přerušení v transportním systému tak, že je zaručen bezpečný průchod UV integrátoru.
8. Vědecké hodnoty:
Viditelné světlo je jen malá část elektromagnetického záření. Krátkovlnné ještě viditelné světlo je námi pociťováno jako fialové. Stane-li se vlnová délka ještě kratší, nemůže záření již vidět, nacházíme se v oblasti ultrafialového-záření (rozmezí vlnové délky asi 100-300 nm).
Rozlišujeme toto UV- záření:
UV-A 315 - 380 nm
UV-B 280 - 315 nm
UV-C 100 - 280 nm
UV záření se dnes vyrábí převážně rtuťovými výbojkami. Tyto výbojky vyrábí vedle žádoucího UV záření však také infračervené jakož i viditelné světlo.
Další otázky Vám rádi zodpovíme.
9. Záruka
Přebíráme za tento přístroj záruku jeden roky od data prodeje.
Záruka se přebírá za materiál a chyby při výrobě a obsahuje jak jednotlivé díly tak i pracovní mzdu.
V případě závady,se prosím obraťte, s úplně vyplněným záručním listem přímo na nás.
Záruka propadá při neodborném používání přístroje, nebo jsou-li na přístroje provedeny neoprávněné zásahy.

webdesign (c) 2007 medianet